x

Các sản phẩm

Thị trường tài chính toàn cầu cung cấp các loại tài sản đa dạng: cổ phiếu, kim loại, hợp đồng tương lai, ngoại hối - thanh khoản, đa dạng hóa và tiềm năng lợi nhuận.

Thị trường chứng khoán

Lợi thế giao dịch của thị trường chứng khoán

 • Lợi thế giao dịch của thị trường chứng khoán

 • Tiềm năng báo đáp cao

 • Đầu tư đa dạng

 • Tính thanh khoản cao

 • Quyền sở hữu tài sản

 • Minh bạch và mang tính công khai thông tin

 • Tính linh hoạt

Awesome Image

Giao dịch chỉ số chứng khoán

 • Hiệu ứng đòn bẩy

 • Tính thanh khoản cao

 • Phòng vệ giá

 • Quản lý rủi ro

 • Linh hoạt thời gian giao dịch

 • Minh bạch thị trường

Awesome Image

Giao dịch kim loại quý

Ưu thế của giao dịch kim loại quý

 • Cơ hội thị trường toàn cầu

 • Tài khoản trú ẩn an toàn

 • Tính thanh khoản cao, dễ giao dịch

 • Cơ hội lợi nhuận tiềm ẩn

 • Lưu trữ giá trị lâu dài

 • Công cụ phòng ngừa lạm phát

Awesome Image

Giao dịch ngoại hối

 • Tính thanh khoản cao

 • Giao dịch đòn bẩy

 • Chi phí giao dịch thấp

 • Cơ hội giao dịch đa dạng

 • Minh bạch và công bằng thông tin

 • Tính kiểm soát thị trường thấp

Awesome Image